Viden

Med et universitet og en Professionshøjskole i baghaven, er Trekroner en vidensby. Trekroner Kulturhus leverer arrangementer, der giver stof til eftertanke og samler borgere om fælles interesser i form af videnscaféer, faglige oplæg, debatarrangementer m.v.

Emnerne kan være alt fra det storpolitiske, livsfilosofiske til det fagnørdede.

Hvad vil vi gerne have opnået i 2025?

Ved udgangen af 2021 har vi etableret et samarbejde med Folkeuniversitetet.

I løbet af 2022 etableres et konkret samarbejde med lokale vidensinstitutioner, som RUC og PH Absalon.

Ved udgangen af 2022 har der været afholdt min. 2 lokale vidensarrangementer i regi i KultØst.

Ved udgangen af 2023 har vi oprettet en gruppe med interesserede, der arbejder med at planlægge og afvikle vidensarrangementer i Trekroner.

I 2025 har vi et velfungerende interessefællesskab omkring gennemførsel af vidensarrangementer for forskellige interessegrupper i Trekroner, hvor forskningen kan komme ud af elfenbenstårnet og møde nysgerrige borgere til gensidig begejstring.