Levende kulturliv i Trekroner

Strategi 2020-2025

Et levende kulturliv i Trekroner kan have mange udtryk, og vi vil gerne arbejde med både musik, teater, film og viden.

 

Se mere om de enkelte indsatser her

Målgrupper

Børn 0-15 år - Vi ønsker at skabe en ramme for oplevelser og inddragende aktiviteter for lokalområdets børn.

Vi ønsker at give lokalområdets institutioner et sted at udfolde sig fysisk og kreativt, og hvor deres børn og unge kan få kulturelle oplevelser.

16-25 år - Vi ønsker at engagere de unge i fællesskaber om musik, kunst og kultur lokalt i Trekroner.

Voksne +25 år - Vi ønsker at være Trekronerborgernes førstevalg og samlingspunkt for kreative og kulturelle udfoldelser og oplevelser.

Hvordan vil vi realisere strategien?

Foreningens bestyrelse vil arbejde engageret, inddragende og målrettet for at gennemføre strategien. I 2021 vil vi udvide bestyrelsen med yderligere 2 personer, med klare ansvarsområder for at sikre dette.

Vi vil engagere lokale kræfter (ressourcepersoner) i arbejdet og trække på deres begejstring og idéer for at kunne bidrage konstruktivt til kulturlivet i Trekroner.

Et bærende princip i foreningen er åbenhed – det skal være nemt for Trekronerborgere at se, hvad vi arbejder med, bidrage med input og komme i kontakt med KultØst.

KultØst bæres igennem af et stort engagement og frivillighed, både i forbindelse med det strategiske arbejde og i forbindelse med konkrete aktiviteter. Det skal være sjovt og fællesskabende at være frivillig i KultØst.

Vores udgangspunkt er en Bottom-up tilgang med meget selvstændige grupper, der arbejder med deres egne kulturgenrer og -interesser. Kulturhuset skal være et knudepunkt for aktivitet, kreativitet og fællesskab. Eksempelvis vil vi etablere en selvkørende ungdomsgruppe, der laver arrangementer, der er interessante for et ungt publikum.