Medlemmer

Trekroner Kulturhus er medlemsdrevet og  med selvstyrende interessefællesskaber.

Et særskilt fokus er de unge i Trekroner.  Kulturhuset vil skabe meningsfulde og  udviklende fællesskaber for de unge.  Gennem aktiv deltagelse og frihed under  ansvar skaber de unge arrangementer i  Trekroner for andre unge og deres familier.

Hvad vil vi gerne have opnået i 2025?

Ved udgangen af 2021 har vi udarbejdet en handlings og kommunikationsplan omkring medlemsindsatsen.

Ved udgangen af 2022 har nedsat et rådgivende udvalg af kulturelle fyrtårne, ildsjæle og repræsentanter for ungdomsforeninger.

I 2023 har vi de første to selvstyrende interessefællesskaber, heraf en ungegruppe.

Ved udgangen af 2025 har vi 1.000 medlemmer og seks selvstyrende interessefællesskaber, heraf to ungegrupper.