Foreningens bestyrelse vil arbejde engageret, inddragende og målrettet for at gennemføre strategien. I 2021 vil vi udvide bestyrelsen med yderligere 2 personer, med klare ansvarsområder for at sikre dette.

Vi vil engagere lokale kræfter (ressourcepersoner) i arbejdet og trække på deres begejstring og idéer for at kunne bidrage konstruktivt til kulturlivet i Trekroner.

Et bærende princip i foreningen er åbenhed – det skal være nemt for Trekronerborgere at se, hvad vi arbejder med, bidrage med input og komme i kontakt med KultØst.

KultØst bæres igennem af et stort engagement og frivillighed, både i forbindelse med det strategiske arbejde og i forbindelse med konkrete aktiviteter. Det skal være sjovt og fællesskabende at være frivillig i KultØst.

Vores udgangspunkt er en Bottom-up tilgang med meget selvstændige grupper, der arbejder med deres egne kulturgenrer og -interesser. Kulturhuset skal være et knudepunkt for aktivitet, kreativitet og fællesskab. Eksempelvis vil vi etablere en selvkørende ungdomsgruppe, der laver arrangementer, der er interessante for et ungt publikum.